• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2015 - Bosansko - podrinjski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-5

J.U. SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

Maršala Tita 13,
73000 Goražde

038/ 221-546

038/ 221-546

Nafija Hodo, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU U 2015. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

6.483

6.478
6.438

6.447

6.467
6.532

6.534

6.558

6.872

6.705

6.600
6.561

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

3.685 3.681 3.706 3.669 3.655 3.648 3.630 3.604 3.506 3.430 3.447 3.570

2.1.

-žena

2.021 2.023 2.033 2.017 2.016 2.004 2.016 2.042 2.009 1.955 1.952 1.987

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

497 512 528 559 608 642 683 697 697 753 960 1.116

4.

Stručna lica

2.314 2.316 2.330 2.301 2.294 2.311 2.315 2.310 2.233 2.196 2.203 2.300

5.

Nestručna lica

1.371 1.365 1.376 1.368 1.361 1.337 1.315 1.294 1.273 1.234 1.244 1.270

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

90 85 112 68 57 190 129 127 113 109 152 145

7.

Zaposleni sa evidencije

19 56 59 56 53 160 113 123 171 38 53 33

8.

Prekinut radni odnos

49 27 33 29 29 26 31 76 49 55 90 100

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

41 89 87 105 71 197 147 153 211 185 135 22

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

3 8 14 12 9 110 77 94 88 21 31 7

11.

Korisnici novčane naknade

92 107 102 94 89 86 73 71 105 93 104 107

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

1.622 1.637 1.663 1.662 1.670 1.605 1.569 1.513 1.513 1.570 1.642 1.713

13.

Demobilisani vojni obveznici

611 605 606 598 596 566 548 531 508 497 509 521