• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI PO KANTONIMA ZA SEPTEMBAR 2017. GODINE

Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK
1.

Broj zaposlenih august

466.912 34.387 6.064 85.769 74.529 6.870 45.414 47.990 18.163 130.567 9.159
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 352.398 41.889 4.841 85.643 62.876 3.285 36.969 31.710 11.146 65.960 8.079
2.1. -žene 195.265 21.382 2.351 48.425 34.496 1.955 18.683 16.967 6.146 40.637 4.223
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 147.452 18.073 1.902 39.141 27.142 1.627 16.400 11.806 4.336 23.380 3.645
4. Stručna lica 242.677 23.698 2.986 58.343 42.560 2.085 24.963 24.886 9.607 47.422 6.127
5. Nestručna lica 109.721 18.191 1.855 27.300 20.136 1.200 12.006 6.824 1.539 18.538 1.952
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 10.937 1.252 148 2.864 1.890
121 979
905
290 2.247 241
7. Zaposleni sa evidencije - ukupno 10.893
1.104
89
2.434
2.445
117
1.159
1.007
381
1.909
248
8. Prekinut radni odnos 4.324
518 98
1.245 524
79
515
568 170 495
112
9. Brisani sa evidencije u toku mjeseca 14.654 1.770 149 3.380
3.055
133
1.360 1.357
449
2.642 359
10.
Realizovane prijave u toku mjeseca
7.080
978
106 2.230
2.562
19 918
0 1
54
212
11. Korisnici novčane naknade 11.507 1.248 130 1.552 2.864 140 943
1.156 389 2.771 314
12. Korisnici zdravstvenog osiguranja 236.585 23.419 3.161 54.134 49.388
1.513 15.259 24.935 8.494 50.247 6.045
13. Demobilisani vojni obveznici 47.180 4.722 1.125 12.372 9.067 464 7.189 4.510 560 6.540 581

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U FEDERACIJI BiH U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1. Broj zaposlenih** 461.375 460.971 462.473 464.531 465.776 469.624 468.350 466.912
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 373.214 371.915 365.255 360.807 355.290 354.626 356.193 356.115 352.398
2.1. -žene 200.811 200.210 197.826 196.757 194.755 195.114 197.085 197.839 195.265
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 155.750 155.071 152.348 150.276 147.550 148.531 148.985 148.089 147.452
4. Stručna lica 257.906 256.895 251.291 247.748 243.237 243.286 245.464 245.874 242.677
5. Nestručna lica 115.308 115.020 113.964 113.059 112.053 111.340 110.729 110.241 109.721
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 10.779 8.887 8.104 7.450 7.355 10.572 12.641 11.124 10.937
7. Zaposleni sa evidencije 6.027 6.408 11.126 8.651 9.423 8.165 8.044 7.886 10.893
8. Prekinut radni odnos 5.122 3.505 3.529 3.238 3.756 3.889 5.106 5.770 4.324
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 9.772 10.186 14.764 11.898 12.872 11.236 11.074 11.202 14.654
10. Korisnici novčane naknade 11.772 13.056 13.212 11.922 11.222 11.282 11.393 11.797 11.507
11. Korisnici zdravstvenog osiguranja 251.573 251.452 246.492 243.036 238.914 238.015 238.706 238.506 236.585
12. Demobilisani vojni obveznici 51.570 50.862 50.433 49.720 48.944 48.195 47.783 47.559 47.180