• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI PO KANTONIMA ZA JULI 2017. GODINE

Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK
1.

Broj zaposlenih juni

469.624 34.667 5.995 86.037 75.015 6.811 45.465 48.521 18.268 131.559 9.286
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 356.193 42.461 4.864 86.077 63.706 3.273 37.202 32.113 11.285 66.998 8.214
2.1. -žene 197.085 21.494 2.320 48.556 34.826 1.961 18.811 17.236 6.300 41.263 4.318
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 148.985 18.454 1.902 39.360 27.691 1.444 16.544 11.878 4.324 23.748 3.640
4. Stručna lica 245.464 24.131 2.993 58.639 43.174 2.086 25.183 25.221 9.732 48.100 6.205
5. Nestručna lica 110.729 18.330 1.871 27.438 20.532 1.187 12.019 6.892 1.553 18.898 2.009
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 12.641 1.592 152 2.657 2.197 129 1.491 1.334 545 2.232 312
7. Zaposleni sa evidencije - ukupno 8.044 888 81 1.936 1.645 114 829 561 219 1.631 140
8. Prekinut radni odnos 5.106 643 50 1.363 471 71 660 897 349 401 201
9. Brisani sa evidencije u toku mjeseca 11.074 1.498 127 2.865 2.157 135 932 773 256 2.084 247
10.
Realizovane prijave u toku mjeseca
5.125 836 78 1.769 1.525 61 686 0 0 5 165
11. Korisnici novčane naknade 11.393 1.163 125 1.661 2.600 119 1.004 1.360 374 2.693 294
12. Korisnici zdravstvenog osiguranja 238.706 23.666 3.144 54.210 49.901 1.510 15.221 25.223 8.570 51.024 6.237
13. Demobilisani vojni obveznici 47.783 4.853 1.149 12.528 9.209 448 7.180 4.581 567 6.662 606

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U FEDERACIJI BiH U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1. Broj zaposlenih** 461.375 460.971 462.473 464.531 465.776 469.624
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 373.214 371.915 365.255 360.807 355.290 354.626 356.193
2.1. -žene 200.811 200.210 197.826 196.757 194.755 195.114 197.085
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 155.750 155.071 152.348 150.276 147.550 148.531 148.985
4. Stručna lica 257.906 256.895 251.291 247.748 243.237 243.286 245.464
5. Nestručna lica 115.308 115.020 113.964 113.059 112.053 111.340 110.729
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 10.779 8.887 8.104 7.450 7.355 10.572 12.641
7. Zaposleni sa evidencije 6.027 6.408 11.126 8.651 9.423 8.165 8.044
8. Prekinut radni odnos 5.122 3.505 3.529 3.238 3.756 3.889 5.106
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 9.772 10.186 14.764 11.898 12.872 11.236 11.074
10. Korisnici novčane naknade 11.772 13.056 13.212 11.922 11.222 11.282 11.393
11. Korisnici zdravstvenog osiguranja 251.573 251.452 246.492 243.036 238.914 238.015 238.706
12. Demobilisani vojni obveznici 51.570 50.862 50.433 49.720 48.944 48.195 47.783