• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Januar 2007 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JANUAR 2007.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih - decembar 2006

381.770 31.203 6.268 72.278 66.576 4.289 37.146 41.872 14.581 97.134 10.418

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

367.449 40.180 6.246 87.536 71.238 4.941 41.402 29.162 9.353 69.032 8.359

2.1

Žene

173.944 17.766 2.554 37.671 32.759 2.494 17.064 13.947 4.690 41.167 3.832

3.

Stručna lica

196.875 23.264 2.639 46.707 41.667 2.988 23.603 14.018 5.004 32.445 4.540

4.

Nestručna lica

233.112 21.250 3.648 57.708 43.585 2.937 25.350 21.594 7.534 43.318 6.188

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

134.337 18.930 2.598 29.828 27.653 2.004 16.052 7.568 1.819 25.714 2.171

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

11.375 1.236 237 2.397 1.647 111 1.624 982 776 2.000 365

7.

Zaposleni sa evidencije

2.948 400 49 670 405 29 276 169 31 858 61

8.

Prekinut radni odnos

1.559 26 23 701 246 2 112 78 10 346 15

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.294 918 86 1.272 992 74 705 452 80 1.524 191

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.546 242 0 1.072 0 0 56 0 0 176 0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.782 275 48 555 268 29 167 21 7 409 3

12.

Korisnici novčane naknade

6.010 584 50 1.396 1.021 85 407 651 95 1.650 71

13.

Korisnici zdravstvene zastite

218.107 23.252 3.232 54.732 51.148 2.434 14.756 18.407 5.157 40.582 4.407

14.

Demobilisani vojni obveznici

69.467 5.118 1.657 19.630 14.482 1.063 9.617 5.254 491 11.151 1.004
 

Arhiva 2007

Decembar 2007  |  Novembar 2007  |  Oktobar 2007  |  Septembar 2007  |  August 2007  |  Juli 2007  |  Juni 2007  |  Maj 2007  |  April 2007  |  Mart 2007  |  Februar 2007  |  Januar 2007