• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Maj 2007 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC MAJ 2007.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih - april 2007

396.003
31.372
6.373
72.466
67.106
4.366
37.305
42.042
14.562
98.671
10.640

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

370.961
41.148
6.592
86.623
70.531
4.963
42.163
30.811
10.293
68.739
9.098

2.1

Žene

175.309
18.024
2.567
37.722
32.593
2.499
17.537
14.377
4.968
41.062
3.960

3.

Stručna lica

195.034
21.994
2.731
46.027
40.734
3.048
23.739
14.355
5.651
32.037
4.718

4.

Nestručna lica

232.768
21.260
3.686
56.564
42.772
2.925
25.282
22.595
8.216
42.908
6.560

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

138.193
19.888
2.906
30.059
27.759
2.038
16.881
8.216
2.077
25.831
2.538

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.207
976
183
1.666
1.070
66
865
569
163
1.453
196

7.

Zaposleni sa evidencije

4.255
404
102
1.435
543
37
342
284
52
1.013
43

8.

Prekinut radni odnos

955
83
16
437
71
0
36
50
6
252
4

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

7.402
1.048
155
2.180
840
63
929
440
78
1.582
87

10.

Prijave o potrebama za radnicima

2.376
368
0
1.480
0
10
54
92
0
372
0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

2.807
362
95
1.155
372
37
250
51
12
471
2

12.

Korisnici novčane naknade

6.266
416
47
1.315
1.182
44
473
637
101
1.983
68

13.

Korisnici zdravstvene zastite

216.367
23.180
3.239
53.803
50.557
2.325
14.804
18.813
4.504
40.371
4.771

14.

Demobilisani vojni obveznici

82.997
7.067
1.916
21.890
15.657
1.070
12.410
7.910
1.093
12.083
1.901

 

 

Arhiva 2007

Decembar 2007  |  Novembar 2007  |  Oktobar 2007  |  Septembar 2007  |  August 2007  |  Juli 2007  |  Juni 2007  |  Maj 2007  |  April 2007  |  Mart 2007  |  Februar 2007  |  Januar 2007