• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Novembar 2007 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC NOVEMBAR 2007.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih - oktobar 2007

413.669
33.431
5.529
80.126
70.865
4.645
37.178
41.663
12.965
106.524
9.643

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

370.303
41.169
7.080
90.916
67.859
4.362
42.024
31.277
10.376
65.928
9.312

2.1

Žene

181.293
18.340
2.750
44.109
32.335
2.290
17.615
14.637
5.062
40.048
4.107

3.

Stručna lica

197.976
21.438
2.781
55.655
38.770
79
23.465
14.472
5.640
31.022
4.654

4.

Nestručna lica

227.158
21.253
3.791
55.634
40.565
2.520
24.885
22.776
8.179
40.899
6.656

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

143.145
19.916
3.289
35.282
27.294
1.842
17.139
8.501
2.197
25.029
2.656

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.269
733
185
2.363
1.645
98
715
635
104
1.762
29

7.

Zaposleni sa evidencije

4.358
276
42
1.090
777
49
455
354
49
1.250
16

8.

Prekinut radni odnos

1.278
32
31
532
240
0
134
22
5
282
0

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

9.308
754
167
2.011
2.425
119
922
627
188
2.073
22

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.802
232
0
1.169
0
0
93
46
0
262
0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

2.921
245
39
968
669
0
303
115
23
559
0

12.

Korisnici novčane naknade

5.740
423
56
1.033
1.703
53
364
575
65
1.413
55

13.

Korisnici zdravstvene zastite

207.191
23.012
3.206
51.425
46.730
1.992
14.521
18.195
5.284
38.127
4.699

14.

Demobilisani vojni obveznici

90.142
8.236
2.772
24.518
15.728
1.145
13.676
8.965
1.231
11.768
2.103

 

 

Arhiva 2007

Decembar 2007  |  Novembar 2007  |  Oktobar 2007  |  Septembar 2007  |  August 2007  |  Juli 2007  |  Juni 2007  |  Maj 2007  |  April 2007  |  Mart 2007  |  Februar 2007  |  Januar 2007