• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2015 - Hercegovačko - neretvanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-7

Hercegovačko-neretvanska županija/kanton

Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Mostar

Kralja Tvrtka 19
88 000 Mostar

036/321-824
036/311-157
036/311-717

036/321-824

Vlado Čuljak, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U HERCEGOVAČKONERETVANSKOM KANTONU U 2015. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

49.158

49.323
49.137

49.253

49.327
50.130

47.864

47.626

48.118

48.229

48.194
47.593

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

34.113 34.198 33.981 33.790 33.616 33.535 34.076 34.145 33.923 34.123 34.325 34.453

2.1.

-žena

17.590 17.686 17.592 17.463 17.371 17.290 17.696 17.762 17.511 17.625 17.794 17.924

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

13.697 13.546 13.429 13.383 13.308 13.365 13.589 13.638 13.698 13.686 13.628 13.601

4.

Stručna lica

26.675 26.790 26.610 26.406 26.242 26.171 26.736 26.827 26.614 26.765 26.966 27.111

5.

Nestručna lica

7.438 7.408 7.371 7.384 7.374 7.364 7.340 7.318 7.309 7.358 7.359 7.342

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

812 680 518 582 497 762 1.384 755 831 1.009 988 840

7.

Zaposleni sa evidencije

374 373 487 583 547 724 706 529 906 609 551 449

8.

Prekinut radni odnos

581 427 342 407 370 419 823 431 454 668 677 555

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

517 595 735 773 671 843 843 686 1.053 809 786 712

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2 7 9 15 14 9 54 36 45 22 18 16

11.

Korisnici novčane naknade

1.107 1.140 1.049 967 909 958 1.031 1.276 977 958 1.058 1.225

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

25.940 26.188 26.050 25.857 25.677 25.563 26.001 26.150 26.011 26.214 26.477 26.671

13.

Demobilisani vojni obveznici

5.359 5.348 5.333 5.337 5.294 5.629 5.227 5.200 5.162 5.169 5.179 5.160