• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Hercegovačko - neretvanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-7

Hercegovačko-neretvanska županija/kanton

Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Mostar

Kralja Tvrtka 19
88 000 Mostar

036/321-824
036/311-157
036/311-717

036/321-824

Vlado Čuljak, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U HERCEGOVAČKONERETVANSKOM KANTONU U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

48.581 48.424 48.571 48.626 47.856 48.521 48.128 47.990 48.910 48.749

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

33.487 33.541 32.838 32.324 31.777 31.552 32.113 32.162 31.710 31.754 31.939

2.1.

-žena

17.696 17.754 17.374 17.134 16.903 16.845 17.236 17.292 16.967 16.995 17.142

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

12.678 12.608 12.316 12.115 11.864 11.740 11.878 11.863 11.806 11.806 11.809

4.

Stručna lica

26.348 26.410 25.761 25.315 24.816 24.651 25.221 25.271 24.886 24.929 25.088

5.

Nestručna lica

7.139 7.131 7.077 7.009 6.961 6.901 6.892 6.891 6.824 6.825 6.851

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

938 738 719 556 604 692 1.334 758 905 1.120 1.061

7.

Zaposleni sa evidencije

521 489 1.142 822 925 634 561 507 1.007 756 674

8.

Prekinut radni odnos

716 514 510 419 482 476 897 508 568 689 725

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

778 684 1.422 1.070 1.151 917 773 709 1.357 1.076 876

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

0 1 12 70 11 4 0 0 0 1 7

11.

Korisnici novčane naknade

1.451 1.405 1.286 1.113 1.160 1.122 1.360 1.362 1.156 1.090 1.197

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

26.387 26.458 25.830 25.390 24.893 24.704 25.223 25.299 24.925
24.911 25.102

13.

Demobilisani vojni obveznici

4.824 4.819 4.743 4.683 4.612 4.582 4.581 4.560 4.510
4.507 4.502

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...