Povratak

Priča Medihe Pružan

Autor: FZZZ Admin / 04.07.2014

Sarajevo, 14.02.2014. godine - U zemlji, u kojoj je gotovo 60% mladih nezaposleno otvaranje mreže klubova za traženje posla pri biroima za zapošljavanje je primjer značajnih promjena u sistemu javnih službi za zapošljavanje. Uvođenjem savjetodavnog rada sa mladim ljudima, koji podrazumijeva adekvatnu podršku pri traženju posla, na pitanje “Kome je biro našao posao?”, klubovi nude stotine imena kojima je pružena podrška da nađu odgovarajuće zaposlenje.

Podrška klubova za traženje posla omogućava mladim nezaposlenima da steknu vještine i samopouzdanje koje im je neophodno da bi bili konkurentni na tržištu rada. Osim jačanja vlastitih vještina, mladi kroz grupni rad, koji traje više sedmica, međusobno se upoznaju, pomažu, jedni drugima proslijeđuju informacije o mogućim zaposlenjima i ostaju prijatelji i nakon završene obuke u Klubu.
Mediha Pružan je jedna od korisnica usluga Kluba za traženje posla u Travniku, koja se nakon programa u Klubu uspješno zaposlila i radi već više od godinu dana. Mediha je diplomirani ekonomista koja je tražila posao skoro četiri godine.
„Prijavljivala sam se na konkurse u cijeloj zemlji, slala molbe svim poslodavcima, ali nisam imala sreće ili dovoljno poznanstava. Došla sam u Klub za traženje posla gdje sam dobila samopouzdanje i naučila kako da sebe predstavim u najboljem svjetlu. Klub mi je pomogao da izgradim vještine aktivnog traženja posla, samopouzdanje i nove prijatelje, ali i savjetodavca koji je brinuo o meni. Kada ste mlada osoba i nemate iskustva, čak i odlazak na razgovor sa poslodavcem predstavlja veliki izazov za vas i zato je važno da vas stručna osoba pripremi kako biste se osjećali sigurnijim. Moja aktivnost je urodila plodom onog dana kada me moj savjetodavac sa biroa pozvao i rekao da jedan poslodavac traži ekonomistu“, priča Mediha.
Otišla je, kako kaže, na razgovor ne očekujući da će dobiti posao jer se radilo o visokoodgovornoj poziciji ekonomskog kontrolora procesa proizvodnje u fabrici obuće u Travniku. Međutim, desilo se prijatno iznenađenje i direktor fabrike obuće „KAVAT d.o.o.“ je odlučio pružiti životnu priliku mladoj Medihi, 26-godišnjoj ekonomistici koja je prije toga kratko radila u knjigovodstvu jednog hotela na Vlašiću.
Mediha je danas zadovoljna i ostvarena mlada osoba, koja se i dalje usavršava i cijeni što poslodavac podržava sve i jednu priliku za usavršavanje, te je na taj način upisala i završila kurs italijanskog jezika. Rijetkost je sresti tako mladu i entuzijastičnu osobu koja ima samo riječi hvale za svog direktora, a kojeg cijene i ostalih 140 radnika koji vrijedno rade za šivaćim mašinama. Mediha zajedno sa još dvoje kolega su jedini radnici u administraciji i odjelu za finansije fabrike koja ima za cilj da proširi svoje kapacitete.
Mediha ima postavljene ciljeve i želi napredovati u karijeri, a ima i poslodavca koji će je podržati u njenom napretku. Na kraju, Mediha u jednoj rečenici opisuje svoj stav i zadovoljstvo sa radom u fabrici obuće:
„Nikada ne bih mijenjala svoj posao niti za jedan posao u državnoj službi.“
Projekat zapošljavanja mladih YEP je uspostavom klubova za traženje posla u određenoj mjeri doprinio sveopćoj promjeni javnih službi za zapošljavanje i njihovom odnosu prema mladim tražiocima posla.