• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2004 - Posavski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-2

JU "Služba za zapošljavanje Posavskog kantona"

Ulica III br. 25
76 270 Orašje

031/ 714-417

031/712- 306

Boris Jurić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U POSAVSKOM KANTONU U 2004. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

5.825

5.817

5.795

5.822

5.823

5.841

5.861

5.963

6.119

6.127

6116

6146

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

5.403

5.443

5.467

5.458

5.453

5.511

5.587

5.584

5.607

5.600

5.605

5.629

2.1.

-žene

1.965

1.976

1.976

1.980

1.978

2.010

2.049

2.075

2.108

2.113

2.095

2.108

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

2.484

2.482

2.485

2.476

2.476

2.521

2.587

2.583

2.577

2.562

2.541

2.547

4.

Stručna lica

3.061

3.070

3.071

3.061

3.051

3.098

3.181

3.209

3.211

3.197

3.189

3.207

5.

Nestručna lica

2.342

2.373

2.396

2.397

2.402

2.413

2.406

2.375

2.396

2.403

2.416

2.422

6.

Prijavljeni na evid. u toku mjeseca

83

66

61

65

53

110

133

114

111

77

82

74

7.

Zaposleni sa evidencije

28

21

44

40

55

40

26

33

32

54

33

41

8.

Prekinut radni odnos

65

65

33

20

23

40

33

21

41

39

44

34

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

51

37

54

40

55

40

26

33

32

54

77

50

10.

Prijave o potrebama za radnicima

65

50

83

77

75

81

70

80

88

87

46

70

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

32

37

64

45

58

56

45

46

43

55

35

40

12.

Korisnici novčane naknade

51

71

78

74

68

61

39

40

74

47

46

43

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

2.646

2.846

2.836

2.811

2.811

2.846

2.920

2.911

2.941

2.987

2.961

2.960

14.

Demobilisani vojni obveznici

1.716

1.731

1.734

1.735

1.731

1.737

1.752

1.733

1.716

1.710

1.716

1.724


 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...