• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2009 - Posavski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-2

JU "Služba za zapošljavanje Posavskog kantona"

Ulica III br. 25
76 270 Orašje

031/ 712-306

031/712- 306

Stipo Ivanković, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U POSAVSKOM KANTONU U 2009. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

5.253 5.260 5.248 5.263 5.231 5.197 5.171 5.141 5.099 5.050 5.046 5.037

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

5.530 5.571 5.601 5.583 5.577 5.543 5.603 5.635 5.651 5.637 5.657 5.686

2.1.

-žene

2.182 2.207 2.218 2.214 2.213 2.187 2.224 2.239 2.246 2.244 2.255 2.265

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

2.462 2.458 2.448 2.430 2.414 2.413 2.443 2.463 2.484 2.495 2.515 2.524

4.

Stručna lica

2.934 2.983 3.002 3.000 3.001 2.992 3.060 3.103 3.130 3.117 3.129 3.144

5.

Nestručna lica

2.596 2.588 2.599 2.583 2.576 2.551 2.543 2.532 2.521 2.520 2.528 2.542

6.

Prijavljeni na evidenciji u toku mjeseca

212 177 147 99 94 132 189 129 140 117 85 150

7.

Zaposleni sa evidencije

32 44 30 58 50 56 45 45 53 71 48 28

8.

Prekinut radni odnos

24 6 31 9 13 16 25 11 16 20 20 22

9.

Brisani sa evidenciji u toku mjeseca

118 136 117 117 100 166 129 97 124 131 65 121

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

38 50 41 56 56 60 41 49 66 70 30 32

12.

Korisnici novčane naknade

113 207 236 211 182 182 187 144 162 138 124 126

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

2.972 3.022 3.065 3.068 3.078 3.073 3.133 3.161 3.194 3.211 3.234 3.274

14.

Demobilisani vojni obveznici

2.220 2.173 2.175 2.175 2.151 2.120 2.110 2.104 2.098 2.090 2.085 2.081

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...