• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2013 - Posavski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-2

JU "Služba za zapošljavanje Posavskog kantona"

Ulica III br. 25
76 270 Orašje

031/ 712-306

031/712- 306

Stanko Vincetić, v.d. direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U POSAVSKOM KANTONU U 2013. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1. Broj zaposlenih 5.551 5.543 5.562 5.562 5.558 5.599 5.597 5.590 5.653 5.677 5.669
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 5.629 5.536 5.552 5.507 5.502 5.527 5.603 5.605 5.572 5.557 5.564 5.586
2.1. -žene 2.475 2.435 2.444 2.432 2.434 2.457 2.507 2.515 2.510 2.493 2.502 2.510
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 2.470 2.416 2.416 2.387 2.363 2.389 2.468 2.467 2.456 2.438 2.440 2.442
4. Stručna lica 3.354 3.287 3.307 3.296 3.309 3.340 3.420 3.452 3.449 3.440 3.447 3.474
5. Nestručna lica 2.275 2.249 2.245 2.211 2.193 2.187 2.183 2.153 2.123 2.117 2.117 2.112
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 171 95 98 85 106 142 207 136 127 143 128 123
7. Zaposleni sa evidencije -ukupno 71 73 36 54 44 48 52 37 83 74 73 37
8. Prekinut radni odnos 19 14 9 19 16 14 20 33 24 26 17 29
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 144 188 82 130 111 117 131 134 160 158 121 101
10. Zaposleni sa evidencije - posredovanjem službe 75 72 44 62 44 54 63 35 104 97 71 50
11. Korisnici novčane naknade 183 193 139 127 133 117 122 136 137 137 134 150
12. Korisnici zdravstvenog osiguranja 3.316 3.329 3.355 3.373 3.382 3.385 3.436 3.468 3.467 3.479 3.478 3.518
13. Demobilisani vojni obveznici 1.584 1.560 1.554 1.554 1.525 1.512 1.493 1.472 1.454 1.450 1.458 1.456

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...