• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2016 - Posavski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-2

ŽUPANIJA POSAVSKA SLUŽBA ZA UPOŠLJAVANJE ORAŠJE

Ulica III br. 25
76 270 Orašje

031/ 712-306

031/712- 306

Marinko Topić, v.d. direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U POSAVSKOM KANTONU U 2016. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

5.657 5.665 5.709 5.752 5.792 5.855 5.848 5.876 5.856 5.873 5.901 5.928

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

5.455 5.481 5.384 5.284 5.219 5.201 5.186 5.198 5.187 5.162 5.130 5.070

2.1.

-žena

2.553 2.552 2.507 2.457 2.422 2.424 2.429 2.442 2.452 2.437 2.431 2.395

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

2.178 2.179 2.125 2.074 2.032 2.047 2.078 2.108 2.097 2.081 2.056 2.017

4.

Stručna lica

3.370 3.393 3.321 3.256 3.200 3.208 3.210 3.226 3.223 3.198 3.182 3.126

5.

Nestručna lica

2.085 2.088 2.063 2.028 2.019 1.994 1.976 1.972 1.964 1.964 1.948 1.944

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

130 145 109 95 74 130 144 175 138 105 112 84

7.

Zaposleni sa evidencije

58 50 153 135 76 69 67 90 84 63 83 85

8.

Prekinut radni odnos

24 22 29 27 33 51 55 51 52 38 50 48

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

140 119 206 195 139 147 160 163 149 130 144 144

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

48 50 131 123 62 89 64 90 112 74 68 100

11.

Korisnici novčane naknade

163 179 184 166 133 112 98 94 106 108 128 115

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

3.487 3.497 3.446 3.389 3.356 3.344 3.325 3.340 3.327 3.312 3.290 3.265

13.

Demobilisani vojni obveznici

1.311 1.310 1.297 1.297 1.278 1.259 1.250 1.245 1.241 1.233 1.224 1.216

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...