• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2003 - Kanton Sarajevo

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

kanton
NAZIV SLUŽBE
A d r e s a
Telefon
F a x
Rukovodilac
K-9
JU "Služba za zapošljavanje
Kantona Sarajevo"
Valtera Perića 12,
S a r a j e v o

033 204-150

033 204-178
Džemal Subašić,
direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U KANTONU SARAJEVO U 2003. GODINI
Pokazatelji
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AVG
SEP
OKT
NOV
DEC
Broj zaposlenih

83.878

84.646

85.336

85.569

85.749

86.050

85.958

86.413

86.357

86.274

86.435

86175

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

56.811

56.813

56.802

56.879

56.906

56.981

57.871

58.554

59,331

59.646

59.859

59.791

Žene

34.731

34.729

34.700

34.704

34.802

34.727

35.243

35.596

35.981

36.155

39.320

36.233

Stručna lica

28.679

28.521

28.388

27.518

27.314

27.482

27.461

28.455

34.953

29.011

29.311

35.345

Nestručna lica

32.362

32.367

32.341

32.465

32.452

32.801

33.668

34.319

24.378

35.165

35.372

24.446

Lica koja traže zaposlenje prvi put

24.449

24.446

24.461

24.414

24.454

24.180

24.203

24.235

29,024

24.481

24.487

29.205

Prijavljeni na evidencije u toku mjeseca

1.709

1.177

1.303

1.434

1.174

1.397

2.052

1.596

2,230

1.725

1.318

1.538

Zaposleni sa evidencije

420

397

486

485

431

445

434

331

575

630

408

480

Prekinut radni odnos

29

23

23

26

21

1

16

35

35

35

85

226

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

1.417

1.175

1.315

1.357

1.147

1.322

1.162

913

1,453

1.410

1.105

1.606

Prijave o potrebe za radnicima

19

51

13

31

59

11

41

30

22

26

92

124

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

28

19

28

19

27

33

31

7

15

39

66

71

Korisnici novčane naknade

1.399

1.618

1.824

1.731

1.662

1.597

1.460

1.222

1.275

1.673

1.077

1.340

Korisnici zdravstvene zaštite

28.834

29.088

29.399

29.681

29.799

29.677

29.975

30.390

30.882

31.162

30.896

31.242

Demobilisani vojni obveznici

7.536

7.534

7.503

7.360

7.478

7.481

7.200

7.345

7.399

7.264

6.958

7.324


 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...