• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2006 - Kanton Sarajevo

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-9

JU "Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo"

Valtera Perića 12
71 000 Sarajevo

033/251-260
033/204-150

033/204-177

Vahid Muharemović,
direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U KANTONU SARAJEVO U 2006. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

93.665

93.802

94.336

94.574

94.727

95.096

95.372

95.472

96.181

96.530

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

67.772

67.622

67.804

67.592

67.299

67.526

68.083

68.294

68.430

68.414

68.339

68.556

2.1.

-žene

40.510

40.396

40.519

40.468

40.385

40.548

40.851

41.004

41.004

40.993

40.901

40.994

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

32.118

32.001

32.095

31.902

31.746

31.936

32.504

32.728

32.810

32.765

32.711

32.606

4.

Stručna lica

42.406

42.303

42.419

42.204

41.932

42.135

42.794

42.986

43.112

43.008

42.924

43.064

5.

Nestručna lica

25.366

25.319

25.385

25.388

25.367

25.391

25.289

25.308

25.318

25.406

25.415

25.492

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

1.651

1.398

1.587

1.301

1.257

1.686

2.053

1.600

1.883

1.774

1.708

1.517

7.

Zaposleni sa evidencije

666

768

733

862

848

802

670

732

1.052

1.097

1.065

807

8.

Prekinut radni odnos

184

191

245

216

243

225

183

202

248

244

209

293

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

1.416

1.548

1.405

1.513

1.550

1.459

1.496

1.389

1.747

1.790

1.783

1.300

10.

Prijave o potrebama za radnicima

129

62

141

269

206

249

42

216

181

187

366

177

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

30

142

149

180

166

156

140

355

482

490

545

380

12.

Korisnici novčane naknade

2.016

2.082

2.102

1.817

1.774

1.704

1.576

1.536

1.624

1.440

1.830

1.698

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

39.359

39.378

39.448

39.359

39.270

39.223

39.232

39.272

39.841

39.955

40.151

40.335

14.

Demobilisani vojni obveznici

7.772

7.776

7.895

7.923

7.902

7.871

7.844

7.794

7.875

8.023

8.954

10.086

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...