• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2008 - Kanton Sarajevo

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-9

JU "Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo"

Đoke Mazalića 3
71 000 Sarajevo

033/251-260
033/204-150

033/204-177

Vahid Muharemović, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U KANTONU SARAJEVO U 2008. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

115.389 116.200 116.843 117.615 118.085 119.028 119.331 119.271 119.665 119.824 119.897

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

65.546 65.357 64.430 62.925 62.311 61.502 61.800 61.457 61.526 61.035 61.669 62.475

2.1.

-žene

39.854 39.782 39.331 38.534 38.264 37.886 38.078 37.958 37.973 37.767 38.195 38.663

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

30.327 30.108 29.662 28.781 28.254 27.948 28.108 27.856 27.913 27.762 28.067 28.360

4.

Stručna lica

40.693 40.560 39.943 38.905 38.434 37.883 38.255 38.127 38.257 38.071 38.488 39.073

5.

Nestručna lica

24.853 24.797 24.487 24.020 23.877 23.619 23.545 23.330 23.269 22.964 23.181 23.402

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

1.908 1.518 1.421 1.501 1.223 1.617 2.051 1.526 1.868 1.981 2.270 2.457

7.

Zaposleni sa evidencije

1.110 1.091 1.363 1.460 1.194 1.822 1.388 979 1.093 1.026 949 928

8.

Prekinut radni odnos

310 256 230 264 214 253 260 230 216 253 228 424

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

1.706 1.707 2.348 3.006 1.837 2.426 1.753 1.869 1.799 2.472 1.636 1.651

10.

Prijave o potrebama za radnicima

196 302 170 557 77 396 0 95 174 458 325 186

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

617 482 357 438 0 785 0 110 505 476 367 419

12.

Korisnici novčane naknade

1.425 1.504 1.497 1.454 1.323 1.254 1.247 1.308 1.377 1.319 1.277 1.259

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

38.421 38.469 38.214 37.232 36.879 36.046 36.149 35.834 36.020 36.024 36.087 36.545

14.

Demobilisani vojni obveznici

11.748 11.667 11.525 11.220 11.141 10.971 10.985 10.917 10.858 10.697 10.637 10.645

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...