• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2010 - Kanton Sarajevo

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-9

JU "Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo"

Đoke Mazalića 3
71 000 Sarajevo

033/251-260
033/204-150

033/204-177

Vahid Muharemović, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U KANTONU SARAJEVO U 2010. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

119.689 119.314 119.518 119.135 119.000 119.091 119.015 118.638 118.634 118.879 118.862 118.459

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

66.897 66.987 67.182 67.075 66.625 66.641 67.069 67.357 67.663 68.121 68.620 68.907

2.1.

-žene

40.538 40.626 40.730 40.703 40.562 40.539 40.806 40.996 41.092 41.227 41.508 41.673

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

28.421 28.404 28.417 28.106 27.769 27.909 28.206 28.309 28.495 203 41.508 28.730

4.

Stručna lica

43.551 43.700 43.894 43.803 43.452 43.521 44.008 44.327 44.617 45.025 45.523 45.781

5.

Nestručna lica

23.346 23.287 23.288 23.272 23.173 23.120 23.061 23.030 23.046 23.096 23.097 23.126

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

1.812 1.401 1.737 1.590 1.279 1.676 1.888 1.652 1.905 1.970 1.815 1.821

7.

Zaposleni sa evidencije

746 831 988 1.192 1.293 1.201 1.030 810 1.019 915 735 908

8.

Prekinut radni odnos

239 226 381 308 278 279 227 317 279 2 4 427

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

1.214 1.311 1.542 1.697 1.729 1.660 1.460 1.364 1.599 1.512 1.316 1.534

10.

Prijave o potrebama za radnicima

63 59 59 84 117 27 200 46 46 0 534 59

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

338 368 400 395 592 511 194 331 446 0 4 11

12.

Korisnici novčane naknade

2.134 2.154 2.351 2.134 2.233 2.021 2.021 1.927 1.732 1.705 1.782 2.061

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

41.870 42.076 42.466 42.366 42.152 41.961 41.963 42.109 42.637 43.115 43.732 44.335

14.

Demobilisani vojni obveznici

10.639 10.587 10.584 10.535 10.433 10.335 10.296 10.260 10.267 10.276 19.928 10.189

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...