• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2012 - Kanton Sarajevo

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-9

JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"

Đoke Mazalića 3
71 000 Sarajevo

033/251-260
033/204-150

033/204-177

Igor Kamočaji, direktor

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U KANTONU SARAJEVO U 2012. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

126.345 125.750 125.816 125.843 126.810 126.911 126.413 126.672 126.363
126.238
126.148

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

70.700 70.716 70.581 70.477 70.283 70.606 71.135 71.656 71.906 72.465 72.875 73.018

2.1.

-žene

42.430 42.351 42.256 42.217 42.144 42.344 42.722 43.116 43.150 43.472 43.652 43.681

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

28.273 27.992 27.693 27.520 27.365 27.471 27.726 27.888 28.110 28.399 28.544 28.459

4.

Stručna lica

47.999 48.012 47.954 47.870 47.724 48.110 48.716 49.259 49.466 50.025 50.393 50.524

5.

Nestručna lica

22.701 22.704 22.627 22.607 22.559 22.496 22.419 22.397 22.440 22.440 22.482 22.494

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

2.160 1.469 1.490 1.468 1.338 1.671 2.042 1.785 1.950 2.087 1.884 1.653

7.

Zaposleni sa evidencije

771 1.007 1.110 1.120 1.034 966 986 760 1.138 919 931 1.003

8.

Prekinut radni odnos

384 277 341 284 371 381 390 453 311 352 318 401

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

1.302 1.453 1.625 1.572 1.532 1.348 1.513 1.264 1.700 1.528 1.474 1.510

10.

Prijave o potrebama za radnicima

29 54 60 53 82 42 83 83 130 76 69 41

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

16 42 20 17 16 12 16 8 8 13 19 19

12.

Korisnici novčane naknade

2.143 2.402 2.854 2.827 2.681 2.730 2.499 2.730 2.576 2.571 2.767 2.625

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

49.733 49.957 49.935 49.914 49.899 50.092 50.446 50.845 51.376 52.060 52.541 52.733

14.

Demobilisani vojni obveznici

9.730 9.739 9.727 9.702 9.646 9.604 9.545 9.529 9.507 9.462 9.460 9.469