• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2013 - Kanton Sarajevo

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-9

JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"

Đoke Mazalića 3
71 000 Sarajevo

033/251-260
033/204-150

033/204-177

Igor Kamočaji, direktor

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U KANTONU SARAJEVO U 2013. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1. Broj zaposlenih 122.276 122.318 122.446 122.446 122.541 122.857 122.968
123.094
123.241 123.304 123.324
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 73.121 72.750 72.761 72.512 72.254 72.338 72.747 72.994 72.849 72.454 72.521 72.493
2.1. -žene 43.678 43.544 43.489 43.399 43.364 43.404 43.652 43.820 43.556 43.327 43.255 43.219
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 28.213 27.969 27.815 27.651 27.429 27.557 27.796 27.726 27.923 28.020 28.108 28.021
4. Stručna lica 50.643 50.369 50.438 50.261 50.110 50.232 50.674 50.931 50.819 50.564 50.637 50.651
5. Nestručna lica 22.478 22.381 22.323 22.251 22.144 22.106 22.073 22.063 22.030 21.890 21.884 21.842
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 1.756 1.324 1.613 1.444 1.303 1.542 2.336 1.936 1.998 1.980 1.806 1.751
7. Zaposleni sa evidencije -ukupno 1.142 1.150 1.086 1.220 1.061 1.057 1.387 1.249 1.595 1.752 1.159 950
8. Prekinut radni odnos 286 311 412 321 383 269 431 504 271 329 315 411
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 1.653 1.695 1.602 1.693 1.561 1.458 1.927 1.689 2.143 2.375 1.739 1.779
10. Zaposleni sa evidencije - posredovanjem službe 28 13 13 32 10 18 21 63 25 18 15 13
11. Korisnici novčane naknade 2.733 2.740 2.809 2.741 2.656 2.649 2.557 2.577 2.683 2.598 2.655 2.493
12. Korisnici zdravstvenog osiguranja 52.978 52.769 52.790 52.701 52.529 52.416 52.482 52.393 52.839 52.739 52.934 53.075
13. Demobilisani vojni obveznici 9.481 9.421 9.405 9.328 9.265 9.259 9.230 9.255 9.233 9.161 9.214 9.192
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...