• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2014 - Kanton Sarajevo

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-9

JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"

Đoke Mazalića 3
71 000 Sarajevo

033/251-260
033/204-150

033/204-177

Igor Kamočaji, direktor

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U KANTONU SARAJEVO U 2014. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1. Broj zaposlenih
123.200

124.367

124.638

124.998

125.061

125.284

125.509

125.548

125.756

125.870

126.064

2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 73.006 72.641 71.779 71.147 70.817 70.461 70.990 71.742 71.902 72.454 72.051 71.415
2.1. -žene 43.432 43.262 43.046 42.796 42.683 42.486 42.835 43.358 43.267 43.487 43.213 42.769
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 27.870 27.611 27.290 27.016 26.791 26.841 27.291 27.474 27.854 28.171 27.997 27.523
4. Stručna lica 51.108 50.798 50.180 49.693 49.486 49.280 49.941 50.732 50.907 51.437 51.107 50.614
5. Nestručna lica 21.898 21.843 21.599 21.454 21.331 21.181 21.049 21.010 20.995 21.017 20.944 20.801
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 1.934 1.405 1.353 1.370 1.322 1.831 2.569 2.299 2.350 2.278 1.807 1.965
7. Zaposleni sa evidencije -ukupno 915 1.233 1.378 1.376 1.139 1.676 1.494 1.215 1.664 1.117 1.304 1.326
8. Prekinut radni odnos 379 265 279 315 314 369 427 686 372 389 307 447
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 1.421 1.770 2.215 2.002 1.652 2.187 2.040 1.547 2.190 1.726 2.210 2.601
10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

30 23 17 19 19 34 29 11 16 9 32 43
11. Korisnici novčane naknade 2.687 2.711 2.761 2.520 2.442 2.422 2.442 2.848 2.875 2.784 2.827 2.559
12. Korisnici zdravstvenog osiguranja 53.629 53.398 52.878 52.367 52.020 51.578 51.527 51.895 52.730 53.586 53.473 53.302
13. Demobilisani vojni obveznici 9.245 9.139 8.791 8.611 8.527 8.395 8.268 8.216 8.174 8.180 8.123 8.048
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...