• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2015 - Kanton Sarajevo

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-9

JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"

Đoke Mazalića 3
71 000 Sarajevo

033/251-260
033/204-150

033/204-177

Igor Kamočaji, direktor

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U KANTONU SARAJEVO U 2015. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

125.568

125.467
125.604

125.780

125.386
125.585

127.552

128.062

127.974

127.845

127.663

126.777

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

71.910 71.819 71.624 71.455 70.873 71.067 71.515 72.001 71.742 72.086 72.325 72.545

2.1.

-žena

43.061 43.023 43.025 42.892 42.691 42.792 43.116 43.579 43.266 43.414 43.538 43.719

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

27.317 27.159 29.933 26.641 26.279 26.394 26.704 26.851 27.155 27.492 27.699 27.637

4.

Stručna lica

51.099 51.044 50.928 50.806 50.325 50.627 51.171 51.729 51.515 51.911 52.181 52.377

5.

Nestručna lica

20.811 20.775 20.696 20.649 20.548 20.440 20.344 20.272 20.227 20.175 20.144 20.168

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

2.133 1.553 1.574 1.601 1.417 1.952 2.362 2.313 2.113 2.208 2.059 2.035

7.

Zaposleni sa evidencije

1.095 1.120 1.208 1.245 1.163 1.195 1.417 1.294 1.878 1.224 1.214 1.212

8.

Prekinut radni odnos

405 307 363 351 350 425 324 671 254 343 310 443

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

1.638 1.644 1.769 1.770 1.999 1.758 1.914 1.827 2.372 1.864 1.820 1.815

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

21 18 29 25 16 35 40 109 29 28 23 31

11.

Korisnici novčane naknade

2.845 2.827 3.053 2.874 2.825 2.824 2.624 2.725 2.771 2.612 2.553 2.449

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

53.879 53.931 54.022 53.980 53.515 53.566 53.541 53.692 54.124 54.548 54.950 55.237

13.

Demobilisani vojni obveznici

8.104 8.067 8.000 7.966 7.871 7.827 7.757 7.718 7.665 7.623 7.591 7.574