• PDF
 • Ispis
 • Facebok
 • Facebok

Usluge centara za informiranje, savjetovanje i obuku

INFORMIRANJE

Šta se traži na tržištu rada?
Koje obrazovanje i vještine su Vam potrebne kako biste povećali svoje izglede za zapošljavanje?
Koji poslodavci zapošljavaju Vašu struku?
Šta poslodavci traže od budućeg radnika?
Koja zanimanja su najtraženija?
Koja prava mogu ostvariti nezaposlene osobe?
Kako možete naći informacije o stipendijama ili poslovima u inostranstvu?

U oblasti informiranja CISO nudi:

 1. opće informiranje putem telefona ili e-maila
 2. samoinformiranje u prostorijama CISO
 3. pristup bazi podataka o obrazovanju u srednjim školama u Vašem kantonu
 4. pristup bazi podataka o fakultetima širom BiH
 5. pristup bazi podataka o stipendijama u BiH i inostranstvu
 6. pristup bazi podataka o poslodavcima
 7. pregled oglasne table ažurirane na dnevnoj bazi koja sadrži javne pozive, oglase i konkurse
 8. slobodan pristup internetu i web portalima na kojima se objavljuju informacije o obrazovanju i zapošljavanju
 9. informacije o ključnim kompetencijama i životnim vještinama
 10. informacije o programima dokvalifikacije ili prekvalifikacije
 11. informacije o aktualnim programima zapošljavanja i samozapošljavanja osoba sa evidencije
 12. informacije o pravima nezaposlenih osoba
 13. informacije o legalnim migracijama i opasnostima od nelegalnih migracija
 14. informacije za povratnike iz inostranstva
 15. informacije o mogućnostima volontiranja.

SAVJETOVANJE – POMOĆ U DEFINISANJU RADNOG POTENCIJALA

Dugoročno nezaposlene osobe ili osobe koje prvi put traže posao nemaju dovoljno informacija ili vještina koje će im omogućiti da samostalno traže posao. Iskustvo, vještine i znanja koja ste stekli u svom dosadašnjem radu ili školovanju možete prenijeti na poslove kojima ćete se baviti u budućnosti. Karijerni savjetodavci zaposleni u CISO će Vam kroz procese savjetovanja pomoći da prepoznate stečene vještine i zajedno sa Vama izraditi plan zapošljavanja koji će Vam ukazati na pravi put do posla.

OBUKA

Kako napisati molbu za posao?
Kako se najbolje predstaviti kroz biografiju (CV)?
Kako se pripremiti za razgovor sa poslodavcem?
Gdje tražiti posao?
Kako razviti vještinu poslovne komunikacije?
Kako razgovarati sa poslodavcem?
Kako procijeniti svoje vještine, znanja i kompetencije?

Odgovore na ova pitanja ćete dobiti na radionicama koje ćemo organizovati za Vas:

Obuka o tehnikama i vještinama aktivnog traženja posla gdje ćete naučiti gdje i kako da tražite posao, kako da napišete biografiju (CV), kako da napišete motivaciono pismo/molbu za posao, kako voditi razgovor sa poslodavcem.

U cilju povećanja zapošljivosti, u okviru CISO će se provoditi i obuke iz oblasti poznavanja rada na računaru kao i obuke iz oblasti stranih jezika.

 

CISO je pravo mjesto gdje možete dobiti usluge informiranja, savjetovanja i obuke, ali i mjesto gdje Vaše ideje mogu biti prepoznate i pretvorene u nove i kvalitetnije usluge po vašoj mjeri.

 

Publikacije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino