Mart 2003

U Federalnom zavodu za zapošljavanje sastanak sa direktorima kantonalnih službi za zapošljavanje

27.03.03
U Federalnom zavodu za zapošljavanje sastanak sa direktorima kantonalnih službi za zapošljavanje(Sarajevo, 27.3.2003 godine) - Danas, 27.03.2003.godine, održan je u Federalnom zavodu za zapošljavanje u Sarajevu, sastanak sa direktorima kantonalnih službi za zapošljavanje. Na sastanku je razmatran veliki broj pitanja u vezi sa aktivnom politikom zapošljavanja, kao i o svakodnevnim problemima iz rada kantonalnih službi za zapošljavanje. Učesnici su se ... Opširnije

Arhiva