Mart 2015

Nastavak Triple Win projekta

17.03.15
Nastavak Triple Win projekta  (Sarajevo, 16.3.2015. godine) - Predstavnici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine su na sastanku sa predstavnicima Savezne agencije za rad SR Njemačke i predstavništva GIZ-a u Bosni i Hercegovini informisani da se projekat Triple Win nastavlja i u 2015. i u 2016. godini. S tim u vezi, u cilju obavještavanja potencijalnih kandidata obavješ... Opširnije

Program zapošljavanja i samozapošljavanja - SSNESP

11.03.15
Program zapošljavanja i samozapošljavanja - SSNESPFederalno ministarstvo rada i socijalne politike - Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške,obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i Federalni zavod za zapošljavanje, raspisuju: Javni poziv poslodavcima da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i Javni poziv nezaposlenim osobama da se prijave za učešće u Programu samoz... Opširnije

Karijerna orijentacija

11.03.15
Karijerna orijentacija(Sarajevo, 16.3.2015. godine) - Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) su 3. i 4. marta 2015. godine u Sarajevu organizovali 2. radionicu povodom izrade Prijedloga akcionog plana za implementaciju Strateških pravaca razvoja karijerne orijentacije u Federaciji BiH za period 2015-2020. godina. Učesnici radi... Opširnije

Forum o zapošljavanje mladih

11.03.15
Forum o zapošljavanje mladih (Sarajevo, 11.3.2015. godine) - Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizuje uz podršku Vlade Švicarske, organizuje sedmi Forum o zapošljavanju mladih pod nazivom "Garancija za mlade". Na forumu će biti predstavljeni rezultati YEP lokalnih inicijativa - pilot programa kroz koji je u 2014. godini 13 nevladinih organizacija, u partnerstvu sa javnim... Opširnije

Besplatna obuka za catering u svrhu samozapošljavanja!

11.03.15
Besplatna obuka za catering u svrhu samozapošljavanja!Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ uz podršku njemačke organizacije GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) u okviru Projekta "Podrška obrazovanju odraslih u BiH" objavljuje Poziv za prijavu kandidatkinja na besplatni kurs “Obuka za catering u svrhu samozapošljavanja” Obuka je namijenjena ženama koje su početnice u ... Opširnije

Arhiva