April 2009

Mogućnost zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH

24.04.09
Mogućnost zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH(Sarajevo, 24.04.2009.) U Bihaću je 23.04.2009. godine u okviru projekta „Podrška socio-ekonomskoj reintegraciji preživjelih žrtava mina kroz otvaranje radnih mjesta u zajednicama sa značajnim stepenom manjinskog povratka“ održana prezentacija pod nazivom „Mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine“. Ovaj skup org... Opširnije

Unapređenje rada zaposlenika biroa za zapošljavanje

21.04.09
Unapređenje rada zaposlenika biroa za zapošljavanje(Sarajevo, 21.04.2009.) Federalni zavod za zapošljavanje i Zavod Papilot International će u Jajcu od 22. do 24. aprila 2009. godine u okviru realizacije projekta „Centar za osposobljavanje stručnih radnika i za razvoj i implementaciju programa aktivne politike zapošljavanja“ organizovati predavanje za predstavnike biroa za zapošljavanje s ciljem osposobl... Opširnije

U martu 2009. godine manje nezaposlenih nego u februaru

17.04.09
U martu 2009. godine manje nezaposlenih nego u februaru(Sarajevo, 17.04.2009.) - U martu 2009. godine na evidencijama službi za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je registrovano 343.317 nezaposlenih, što je u odnosu na prethodni mjesec smanjenje za 85 osoba.U martu ove godine sa evidencija službi za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine brisano je 8.085 osoba, od čega je zaposleno ... Opširnije

Donijeta Uredba o privatnim agencija za posredovanje u zapošljavanju

14.04.09
Donijeta Uredba o privatnim agencija za posredovanje u zapošljavanju(Sarajevo, 14.04.2009.) - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u nastavku 97. sjednice u Mostaru, održanom 9.4.2009. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela Uredbu o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju.Federalni zavod za zapošljavanje je u saradnji sa Jedinicom za implementaciju projekata socio-... Opširnije

Predstavnici fondacije „Romski sekretarijat“ posjetili Federalni zavod za zapošljavanje

14.04.09
Predstavnici fondacije „Romski sekretarijat“ posjetili Federalni zavod za zapošljavanje(Sarajevo, 14.04.2009.) - Predstavnici fondacije „Romski sekretarijat“ iz Sarajeva posjetili su jučer Federalni zavod za zapošljavanje gdje su se sastali sa direktorom Zavoda Miralemom Šarićem i saradnicima.Tema razgovora bila je moguća saradnja Fondacije i Zavoda u oblasti zapošljavanja u Bosni i Hercegovini.Naime, ova fondacija je u Sarajevu, uz finans... Opširnije

Federalnom zavodu za zapošljavanje specijalno priznanje

10.04.09
Federalnom zavodu za zapošljavanje specijalno priznanje(Sarajevo, 10.04.2009.) - U Sarajevu je jučer u Centru Skenderija u organizaciji internet portala Posao.ba održan sajam poslova i profesija PosaoFest 2009 pod sloganom „Kriza pogađa – PosaoFest uzvraća udarac“. Riječ je o najvećem sajmu poslova i profesija u Bosni i Hercegovini koji se održava drugu godinu zaredom, a čiji je suorganizator i Federalni zav... Opširnije

Vlada FBiH dala saglasnost na Program rada

03.04.09
Vlada FBiH dala saglasnost na Program rada (Sarajevo, 3.4.2009. godine) - Na 97. sjednici, održanoj 2.4.2009. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2009. godinu. Programom je, između ostalog, planirano da Federalni zavod za zapošljavanje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, provodi mjere aktivne politike zapošljava... Opširnije

Arhiva