Januar 2007

Međunarodni monetarni fond - O pokretljivosti radne snage

30.01.07
Međunarodni monetarni fond - O pokretljivosti radne snage(Sarajevo, 30.1.2007.) Graham L. Slack, rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda, sa saradnicima, posjetio je Federalni zavod za zapošljavanje. Na sastanku sa Miralemom Šarićem, direktorom Zavoda, razgovarano je o prikupljanju podataka o nezaposlenim osobama, stepenu obrazovanja nezaposlenih osoba, prijavama slobodnih radnih mjesta, pokretlji... Opširnije

Delegacija Evropske komisije u posjeti Federalnom zavodu za zapošljavanje

24.01.07
Delegacija Evropske komisije u posjeti Federalnom zavodu za zapošljavanje (Sarajevo, 24.1.2007.) Članovi Delegacije Evropske komisije John Pyres, ataše, i Emil Okanović, ekonomski savjetnik, upoznali su menadžment Zavoda, u zvaničnoj posjeti, sa projektima koje će u 2007. godini provoditi Evropska komisija u oblasti tržišta rada. John Pyres je obavijestio Miralema Šarića, direktora Zavoda, i njegove saradnike da se prvi projek... Opširnije

Programi podsticaja zapošljavanja u Hercegovačko- neretvanskom kantonu

17.01.07
Programi podsticaja zapošljavanja u Hercegovačko- neretvanskom kantonu (Mostar, 17.1.2007.) Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona objavila je javni poziv za učešće u sufinansiranju programa podsticaja zapošljavanje invalidnih osoba kojim je predviđeno zapošljavanje 13 osoba. Programom je predviđeno subvencioniranje mjesečnog iznosa od 720,00 KM za plaću zaposlene osobe u periodu od 12 mjeseci. Nakon zak... Opširnije

Arhiva