Maj 2006

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

29.05.06
SAOPŠTENJE ZA JAVNOSTSAOPŠTENJE ZA JAVNOST U martu zaposlene 3.674 osobe Registrovane 351.264 nezaposlene osobe U martu povećana potražnja za radnom snagom (Sarajevo, 29.5.2006. godine) - Krajem aprila 2006. godine na evidencijama službi za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine registrovane su 351.264 nezaposlene osobe (165.259 žena), što predstav... Opširnije

IZABRANI DIREKTOR I ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

15.05.06
IZABRANI DIREKTOR I ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE(Sarajevo, 15.5.2006. godine) - Rješenjem Vlade Federacije BiH V broj 171/06 od 13. aprila 2006. godine za direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje imenovan je Miralem Šarić diplomirani ekonomista. Također, Rješenjem Vlade Federacije BiH V broj 172/06 od 13. aprila 2006. godine („Službene novine F BiH“ broj 21/06 od 4.5.2006.) imenovan je Upravni odb... Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

08.05.06
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST  U martu zaposleno 2.759 osoba Registrovano 351.367 nezaposlenih osoba U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, zdravstvenu zaštitu  u martu koristila 212.121 osoba ili 60,37 % od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih (Sarajevo, 8.5.2006. godine) - Krajem marta 2006. godine na evidencijam... Opširnije

Arhiva