Septembar 2005

Posao za 612 radnika

29.09.05
Posao za 612 radnika (Sarajevo, 29.9.2005. godine) - Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kanton objavila je 26. septembra 2005. godine Javne pozive za dodjelu sredstva po Projektu za doobuku i prekvalifikaciju i Projektu za sufinansiranje samozapošljavanja nezaposlenih osoba. Pravo učešća u Projektu za obuku i prekvalifikaciju imaju preduzeća koja će izvršiti doobuku i prekva... Opširnije

Zaposleno 157 Zeničana

29.09.05
Zaposleno 157 Zeničana(Sarajevo, 29.9.2005. godine) - U okviru realizacije Programa tržišta rada za 2005. godinu u Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona 3.10. 2005.godine potpisano je 10 ugovora o podsticaju zapošljavanja u privatnim firmama, humanitarnim i nevladinim organizacijama sa područja općine Zenica. Sredstva u za ove projekte osigurana su iz Fonda solida... Opširnije

U 121 firmi u Kantonu Sarajevo posao za 300 pripravnika

20.09.05
U 121 firmi u Kantonu Sarajevo posao za 300 pripravnika(Sarajevo, 20.9.2005. godine) - Na području Kantona Sarajevo u 121 firmi sufinansirat će se zapošljavanje 300 pripravnika od čega je 160 sa visokom, 40 sa višom i 100 sa srednjom stručnom spremom. U jednoj firmi ne može se zaposliti više od pet pripravnika, a najtraženiji su ekonomisti, pravnici i mašinski inžinjeri. Služba za zapošljavanje Kantona Saraj... Opširnije

Projekti zapošljavanja u Bugojnu i Kiseljaku

20.09.05
Projekti zapošljavanja u Bugojnu i Kiseljaku(Sarajevo, 20.9.2005. godine) - Podsticajnim sredstvima Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona 28 osoba sa područja općine Bugojno dobilo je posao, na osnovu javnog poziva raspisanog početkom ljeta. U porodičnoj ekonomiji, zanatstvu , malim i srednjim preduzećima bit će zaposleno 25 osoba, koja se u naredne tri godine neće moći evidentirati u S... Opširnije

Posjeta delegacije Nacionalne agencije za zapošljavanje Rumunije

19.09.05
Posjeta delegacije Nacionalne agencije za zapošljavanje Rumunije(Sarajevo, 19.92005. godine) - Delegacija Nacionalne agencije za zapošljavanje Rumunije, koju su sačinjavali Eugen Preda, direktor, i Petru Blanariu, direktor Odjela za međunarodnu saradnju ove agencije, posjetili su Federalni zavod za zapošljavanje 9.septembra ove godine, u pratnji delegacije Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Tom pril... Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

19.09.05
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST U augustu zaposleno 2.289 radnika Registrovano 344.025 nezaposlenih U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba zdravstvenu zaštitu u augustu koristilo 203.309 lica ili 59,10 % od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih (Sarajevo, 19.9.2005. godine) - Krajem augusta 2005. godine na evidencijama... Opširnije

DVA MILIONA KM ZA PODRŠKU ZAPOŠLJAVANJU U POLJOPRIVREDI

12.09.05
DVA MILIONA KM ZA PODRŠKU ZAPOŠLJAVANJU U POLJOPRIVREDI (Sarajevo, 12.9.2005. godine) -  Direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje, Hasan Musemić i direktor UPI banka d.d. Sarajevo, Mirsad Letić potpisali su 08.septembra 2005. godine Ugovor o deponovanju dodatnih dva miliona KM za Program podsticajnih mjera za zapošljavanje u poljoprivredi. Prema ovom Ugovoru Federalni zavod za zapošljavanje deponuje kod UP... Opširnije

Arhiva