• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2003 - Tuzlanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

kanton
NAZIV SLUŽBE
A d r e s a
Telefon
F a x
Rukovodilac
K-3
JU "Služba za zapošljavanje
Tuzlanskog kantona"
Bosne Srebrene 31,
T u z l a
035 283-388
035 281-168
035 281-169
Šemso Berbić,
direktor
Ramiza Krdžalić,
zamjenik direktora

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U TUZLANSKOM KANTONU U 2003. GODINI
Pokazatelji
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AVG
SEP
OKT
NOV
DEC
Broj zaposlenih

69.735

69.631

69.161

69.162

69.176

69.266

69.322

69.402

69.034

68.665

68.713

68794

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

72.709

72.839

72.951

72.525

72.408

73.136

74.526

74.770

75.461

75.316

75.081

75.607

Žene

27.911

27.990

28.007

27.970

28.035

28.277

28.997

29.226

29.574

29.650

29.584

29.678

Stručna lica

30.314

30.091

29.864

29.481

29.241

28.988

28.715

28.380

48.788

27.741

26.868

48.853

Nestručna lica

45.739

45.736

45.845

45.554

45.467

46.272

47.690

47.954

26.673

48.674

48.489

26.754

Lica koja traže zaposlenje prvi put

26.970

27.103

27.106

26.971

26.941

26.864

26.836

26.816

28.110

26.642

26.592

27.351

Prijavljeni na evidencije u toku mjeseca

1.525

1.369

1.223

1.301

999

2.266

2.771

1.836

2.508

1.588

1.456

1.937

Zaposleni sa evidencije

492

550

423

680

493

554

572

643

827

728

856

592

Prekinut radni odnos

363

282

279

316

218

334

329

494

547

504

376

602

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

1.335

1.239

1.111

1.727

1.116

1.538

1.381

1.592

1.817

1.733

1.691

1.411

Prijave o potrebe za radnicima

277

335

312

310

335

220

312

319

691

455

476

246

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

361

389

199

430

357

294

395

471

607

479

594

369

Korisnici novčane naknade

1.687

1.484

1.679

1.925

1.350

1.327

1.544

1.055

897

1.229

1.051

1.165

Korisnici zdravstvene zaštite

44.829

45.044

45.120

44.886

45.059

45.545

45.823

45.865

46.796

47.113

47.314

47.661

Demobilisani vojni obveznici

18.454

18.453

18.440

18.343

18.296

18.300

18.305

18.220

18.072

17.971

17.255

17.824


 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...