• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2009 - Tuzlanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-3

JU "Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona"

Bosne srebrene 31 75000 Tuzla

035/228-567

035/228-573

Šemso Berbić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U TUZLANSKOM KANTONU U 2009. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

82.576 82.511 81.917 82.022 81.781 81.668 81.370 80.884 81.957 82.096 81.932 81.875

2.

Lica koja traže zaposlenje – ukupno

86.535 86.619 86.472 85.931 85.819 86.818 87.775 88.640 88.687 88.360 88.917 89.250

2.1.

-žene

44.422 44.439 44.465 44.344 44.270 44.726 45.169 45.668 45.471 45.278 45.421 45.387

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

47.723 47.481 47.147 46.575 46.253 46.611 46.847 46.919 47.236 46.978 47.106 46.764

4.

Stručna lica

52.875 52.939 52.864 52.423 52.384 53.410 54.499 55.397 55.444 55.313 55.609 55.870

5.

Nestručna lica

33.660 33.680 33.608 33.508 33.435 33.408 33.276 33.243 33.243 33.047 33.308 33.380

6.

Prijavljeni na evidenciji u toku mjeseca

2.605 1.601 1.726 1.628 1.480 2.622 2.461 2.164 2.401 1.847 1.859 2.226

7.

Zaposleni sa evidencije

906 746 1.111 1.048 938 982 720 693 1.684 914 722 803

8.

Prekinut radni odnos

1.435 647 730 811 722 882 797 1.167 635 742 717 948

9.

Brisani sa evidenciji u toku mjeseca

1.781 1.517 1.873 2.169 1.592 1.623 1.504 1.299 2.354 2.174 1.302 1.893

10.

Prijave o potrebama za radnicima

721 632 890 833 804 791 630 599 1.152 804 637 646

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

658 567 837 787 785 857 572 530 1.449 754 570 596

12.

Korisnici novčane naknade

1.002 1.053 1.207 1.021 1.274 1.100 1.473 1.830 2.087 2.100 2.100 2.050

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

47.913 48.153 48.438 48.024 47.812 48.225 48.754 49.186 50.218 50.754 50.871 51.236

14.

Demobilisani vojni obveznici

18.175 18.206 18.128 17.948 17.867 17.796 17.770 17.717 17.484 17.345 17.415 17.501
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...