• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2010 - Tuzlanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-3

JU "Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona"

Bosne srebrene 31 75000 Tuzla

035/228-567

035/228-573

Šemso Berbić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U TUZLANSKOM KANTONU U 2010. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

80.974 81.236 81.006 81.434 81.674 81.471 81.297 81.074 81.414 81.419 81.349 81.156

2.

Lica koja traže zaposlenje – ukupno

90.244 90.181 90.135 89.945 89.610 90.441 91.453 92.414 91.975 92.128 92.418 92.037

2.1.

-žene

45.673 45.581 45.569 45.675 45.692 46.183 46.728 47.303 46.950 46.937 47.018 46.713

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

46.674 46.517 46.439 46.390 46.223 46.681 47.000 47.048 47.405 47.463 47.505 47.102

4.

Stručna lica

56.631 56.556 56.549 56.340 56.038 56.821 57.819 58.812 58.402 58.527 58.734 58.368

5.

Nestručna lica

33.613 33.625 33.586 33.605 33.572 33.620 33.634 33.602 33.573 33.601 33.684 33.669

6.

Prijavljeni na evidenciji u toku mjeseca

2.296 1.436 1.509 1.569 1.320 2.348 2.339 2.326 1.965 1.799 1.617 1.594

7.

Zaposleni sa evidencije

743 803 898 1.179 1.093 956 811 759 1.915 1.009 730 1.186

8.

Prekinut radni odnos

1.185 550 637 566 593 762 753 852 647 637 613 837

9.

Brisani sa evidenciji u toku mjeseca

1.302 1.499 1.555 1.759 1.655 1.517 1.327 1.365 2.404 1.646 1.327 1.975

10.

Prijave o potrebama za radnicima

623 678 749 959 892 908 691 711 0 838 639 863

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

569 611 648 866 796 802 656 632 0 752 596 826

12.

Korisnici novčane naknade

2.050 2.400 2.593 3.000 2.800 1.918 1.679 1.857 1.673 1.585 1.252 1.184

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

51.868 51.985 52.137 51.825 51.421 51.458 51.710 52.118 52.782 53.156 53.394 53.591

14.

Demobilisani vojni obveznici

17.726 18.182 18.179 18.062 17.930 17.901 17.909 17.874 17.789 17.760 17.768 17.766
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...