• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2015 - Tuzlanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-3

JU "Služba za zapošljavanje TK"

Bosne srebrene 31 75000 Tuzla

035/228-568

035/228-573

Senad Muhamedbegović, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U TUZLANSKOM KANTONU U 2015. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

81.807

81.977
82.544

83.098

83.550
83.967

83.818

83.352

84.303

84.568

84.174

83.962

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

99.401 98.505 97.961 97.278 96.342 96.555 97.521 97.825 97.663 96.714 96.748 96.429

2.1.

-žena

50.941 50.646 50.578 50.630 50.456 50.821 51.586 52.016 51.711 51.482 51.437 51.262

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

47.273 46.904 46.568 46.478 46.028 46.296 46.750 46.642 46.944 46.569 46.344 46.105

4.

Stručna lica

68.186 67.406 66.942 66.490 65.718 66.115 67.152 67.698 67.679 66.964 66.978 66.688

5.

Nestručna lica

31.215 31.099 31.019 30.788 30.624 30.440 30.369 30.127 29.984 29.750 29.750 29.741

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

2.238 1.253 1.500 2.048 1.408 2.435 3.179 2.697 3.379 1.918 2.258 2.303

7.

Zaposleni sa evidencije

961 1.482 1.236 1.862 1.450 1.408 1.409 1.396 2.574 1.649 1.304 1.325

8.

Prekinut radni odnos

1.512 640 770 730 659 866 1.285 1.387 859 817 1.208 985

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

1.634 2.149 2.044 2.731 2.344 2.222 2.213 2.393 3.541 2.867 2.224 2.622

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

748 1.242 1.035 1.484 1.098 1.163 1.129 1.252 2.125 1.404 1.149 1.115

11.

Korisnici novčane naknade

2.202 2.222 2.140 1.750 1.722 1.484 1.397 1.630 1.630 1.876 1.809 1.727

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

62.811 62.127 61.585 61.064 60.309 60.026 60.475 60.931 61.697 61.518 61.601 61.397

13.

Demobilisani vojni obveznici

16.125 15.967 15.896 15.625 15.423 15.245 15.121 14.930 14.825 14.607 14.539 14.574