• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2011 - Unsko-sanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-1

JU "Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona"

Branislava Đurđeva 1
77 000 Bihać

037/ 229-755

037/ 229-756

Avdo Kuduzović , v.d. direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U UNSKO-SANSKOM KANTONU U 2011. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

32.781 32.108 31.905 32.772 32.750 32.788 32.750 32.572 32.476 32.450 32.375 0

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

41.311 41.498 41.589 41.365 41.187 41.537 41.791 41.942 41.916 42.031 42.241 42.726

2.1.

-žena

19.843 19.930 19.951 19.954 19.931 20.174 20.262 20.302 20.309 20.389 20.424 20.465

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

18.286 18.344 18.381 18.383 18.354 18.861 19.086 19.083 19.027 18.997 18.898 18.859

4.

Stručna lica

22.625 22.707 22.730 22.589 22.464 22.884 23.161 23.335 23.265 23.392 23.469 23.720

5.

Nestručna lica

18.686 18.791 18.859 18.776 18.723 18.653 18.630 18.607 18.651 18.639 18.772 19.006

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

990 722 820 736 674 1.288 1.007 813 1.187 966 1.036 1.210

7.

Zaposleni sa evidencije

279 218 356 560 561 509 414 266 677 312 334 282

8.

Prekinut radni odnos

341 188 243 246 194 193 259 279 335 314 415 464

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

633 535 729 960 852 938 753 662 1.213 851 826 725

10.

Prijave o potrebama za radnicima

231 188 308 463 485 388 350 211 555 189 268 226

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

242 196 322 475 508 429 366 225 592 206 297 240

12.

Korisnici novčane naknade

1.004 1.012 1.138 979 884 816 741 744 974 853 911 1.098

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

23.429 23.657 23.750 23.585 23.421 23.515 23.648 23.877 23.900 24.183 24.352 24.661

14.

Demobilisani vojni obveznici

4.861 4.854 4.836 4.755 5.325 6.297 6.271 6.272 6.232 6.202 6.227 6.322

 

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...