• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2013 - Unsko-sanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-1

JU "Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona"

Branislava Đurđeva 1
77 000 Bihać

037/ 229-755

037/ 229-756

Nijaz Delić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U UNSKO-SANSKOM KANTONU U 2013. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

31.683

31.506

31.484

31.484

31.884 32.073 32.029 31.941 32.160 32.112 31.969

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

45.211 45.431 45.152 44.923 44.746 45.010 45.500 45.769 46.010 45.945 45.859 46.203

2.1.

-žena

21.548 21.623 21.576 21.628 21.623 21.756 22.050 22.243 22.340 22.328 22.255 22.267

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

19.834 19.841 19.785 19.694 19.657 19.940 20.297 20.381 20.571 20.577 20.434 20.407

4.

Stručna lica

25.222 25.342 25.128 24.930 24.786 25.155 25.655 25.933 26.073 26.025 25.902 26.061

5.

Nestručna lica

19.989 20.089 20.024 19.993 19.960 19.855 19.845 19.836 19.937 19.920 19.957 20.142

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

1.140 919 778 864 624 999 1.272 958 1.121 860 882 1.159

7.

Zaposleni sa evidencije

325 355 644 698 572 380 468 341 470 459 451 357

8.

Prekinut radni odnos

360 293 187 274 183 230 258 269 312 265 338 478

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

663 699 1.057 1.093 801 735 782 689 880 925 968 815

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

284 318 584 653 501 334 405 300 470 459 451 357

11.

Korisnici novčane naknade

1.306 1.323 1.251 1.272 1.849 1.028 1.073 880 2.336 864 868 784

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

26.386 26.598 26.414 26.146 25.933 25.884 25.998 26.132 26.309 26.428 26.489 26.789

13.

Demobilisani vojni obveznici

6.309 6.316 6.258 6.237 6.220 6.193 6.171 6.154 6.169 6.156 6.132 6.177

 

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...