• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2015 - Unsko-sanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-1

JU "Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona"

Branislava Đurđeva 1
77 000 Bihać

037/ 229-755

037/ 229-756

Ramo Sulić v.d direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U UNSKO-SANSKOM KANTONU U 2015. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

31.449

31.238
31.155

31.528

31.597
32.219

32.323

32.279

32.016

32.182

32.209

32.015

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

47.014 46.931 46.548 45.899 45.618 46.125 46.566 46.798 46.417 46.360 46.348 46.600

2.1.

-žena

22.437 22.378 22.343 22.216 22.159 22.431 22.795 22.949 22.773 22.736 22.626 22.588

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

20.465 20.370 18.965 20.130 20.003 20.585 21.113 21.285 21.152 21.052 20.955 20.730

4.

Stručna lica

26.935 26.859 26.562 26.102 25.921 26.477 26.973 27.276 27.042 27.000 26.995 27.099

5.

Nestručna lica

20.079 20.072 19.986 19.797 19.697 19.648 19.593 19.522 19.375 19.360 19.353 19.501

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

1.449 792 779 720 676 1.621 1.462 1.175 1.082 1.171 997 1.301

7.

Zaposleni sa evidencije

291 382 740 980 639 704 737 463 721 588 531 443

8.

Prekinut radni odnos

749 289 214 266 239 292 267 378 356 439 340 636

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

776 875 1.162 1.369 957 1.114 1.021 943 1.463 1.228 1.009 1.049

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

196 287 467 698 473 569 713 463 721 553 502 397

11.

Korisnici novčane naknade

1.136 1.394 1.623 1.659 1.545 1.264 1.277 1.114 1.174 1.186 1.157 1.144

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

27.438 27.707 27.503 27.041 26.724 26.608 26.562 26.631 26.692 26.944 27.100 27.248

13.

Demobilisani vojni obveznici

5.898 5.879 5.806 5.715 5.674 5.635 5.585 5.560 5.512 5.501 5.492 5.546