• PDF
 • Ispis
 • Facebok
 • Facebok

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine objavljuje

 

JAVNI POZIV STUDENTIMA

 

za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2017. godini

 

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2017. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Centralnim uredom za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke.

Odobrena kvota za Bosnu i Hercegovinu za 2017. godinu je 300 studenata, od čega je studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 190 mjesta, studentima univerziteta u Republici Srpskoj 100 mjesta i studentima univerziteta u Brčko Distriktu BiH 10 mjesta.

 

Na ovaj poziv mogu se prijaviti:

isključivo redovni studenti univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koji nisu upisani u posljednju godinu studija.

 

Ostali uvjeti:

 

 • studenti trebaju dobro vladati njemačkim jezikom,
 • studenti trebaju biti raspoloživi za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,
 • studenti se ne bi trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,
 • studenti bi trebali biti spremni na rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi.

 

 

Prijava treba da sadrži sljedeće:

 

 1. Dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen 2017), obostrano štampana, čitko popunjena na njemačkom jeziku sa datumom i potpisom studenta,
 2. Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),
 3. Dva primjerka Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung)* popunjena na njemačkom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove,
 4. Uvjerenje o studentskom statusu (pravo učešća u programu imaju samo redovni studenti) koje je izdala relevantna visokoškolska ustanova,
 5. Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (opcionalno).

 

 

*Napomena: studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan primjerak Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung), koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku.

 

Način podnošenja prijava:

Zainteresirani studenti, koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavna dokumenta  lično ili preporučeno poštom na sljedeći način:

 

 • studenti visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,
 • studenti visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
 • studenti koji studiraju u Brčko Distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

 

 

Svoje prijave studenti mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu:

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Đoke Mazalića 3

71000 Sarajevo

sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2017“

 

Rok za slanje prijava je srijeda, 10.01.2017. godine.

 

Napomena: Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

Kriteriji koji će se primjenjivati pri odabiru kandidata:

 

 • Studenti moraju biti spremni da rade u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca (podrazumijeva da zvanični ljetni raspust relevantnih visokoškolskih ustanova mora trajati najmanje dva mjeseca).
 • Prednost će imati kandidati koji dosada nisu sudjelovali u ovom programu ili su ranijih godina dostavljali prijave za učešće u programu, ali nisu dobili radne ponude.
 • U obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika (na osnovu samoprocjene znanja iz Prijavnog obrasca).
 • Prethodno radno iskustvo je prednost.

 

Spisak studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterija biti odabrane i proslijeđene u ZAV, bit će objavljen na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine: www.arz.gov.ba krajem januara 2017. godine.

 

ZAV će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju koju im dostavi Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

 

Studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu Merkblatt – Ferienbeschäftigung für im Ausland immatrikulierte Studierende, a za dodatna pojašnjenja se mogu obratiti i Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

 

Kontakt osobe:

 

Merima Planinčić

tel.: 033/560 354

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Spomenka Došenović

tel.: 033/201 600

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Arhiva