• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

(Sarajevo, 19.12.2016. godine) - Danas se u Bihaću održava obuka za zaposlenike Službe za zapošljavanje USK koji rade sa klijentima, a na temu “Nasilje u porodici i pshihološki aspekti nasilja - kako prepoznati i podržati žrtve”, a u skladu sa dogovorom kolegija direktora JSZZ FBiH.

 

U okviru realizacije Akcionog plana za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017), Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP), koji podržava Vlada Švajcarske, i Fondacijom lokalne demokratije je do sada realizovao jednodnevne obuke za četiri kantonalne službe.

 

Edukacija je namijenjena zaposlenicima službi koji rade poslove posredovanja u službama. Na ovaj način YEP nastavlja sa pružanjem podrške JSZZ putem razvoja ljudskih resursa u JSZZ, a u cilju da zaposlenici službi budu osposobljeni da odgovore potrebama ugroženih ciljnih grupa na tržištu rada te da pruže adekvatnu uslugu odnosno usmjere osjetljive kategorije, kao što su žrtve nasilja u porodici prema specijaliziranim servisima, što je u skladu sa usvojenim kompetencijskim okvirom za ključne poslovne procese u javnim službama za zapošljavanje.

 

Više informacija potražite na web stranici Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Ambasada Švajcarske, a implementira njemačka kompanija GOPA mbH: http://yep.ba/obuka-u-sluzbi-za-zaposljavanje-usk-za-rad-sa-zrtvama-nasilja-u-porodici/

 

Arhiva