• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

(Sarajevo, 11.3.2010. godine) – Danas je u sklopu Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona otvoren prvi Centar za informisanje, savjetovanje i obuku (CISO) u kojem će mlade nezaposlene osobe dobi do 30 godina moći dobiti informacije o slobodnim radnim mjestima, mogućnostima zapošljavanja i obrazovanja u zemlji i inostranstvu, a bit će im omogućen i pristup internetu radi traženja posla. Također, planirano je i individualno savjetovanje, kao i rad u grupi prilikom obuke za aktivno traženje posla. U nerednih 15 do 20 dana očekuje se otvaranje centara i u ostalim kantonalnim službama za zapošljavanje.
Svečanom otvaranju Centra u Bihaću, između ostalih, prisustvovali su i Hamdija Lipovača, premijer Unsko-sanskog kantona, Yuri Afanasiev, rezidentni koordinator UN-a u Bosni i Hercegovini, kao i Miralem Šarić, direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Federalni zavod za zapošljavanje ima koordinacijsku ulogu u implementaciji Programa zapošljavanja i zadržavanja mladih (YERP), a osigurao je i dio sredstava za sufinansiranje zapošljavanja mladih osoba u statusu pripravnika koji će biti angažirani u centrima.
U toku prve godine rada centara u Federaciji BiH bit će organizovano grupno savjetovanje za oko 300 mladih, dok će informatička obuka i učenje stranog jezika biti omogućene za više od 150 osoba koje su u kategoriji teško zapošljivih.

Centri se formiraju u okviru YERP-a, koji traje tri godine, a provodi ga pet UN agencija (UNDP, UNICEF, UNFPA, IOM i UNV) u partnerstvu sa domaćim institucijama.

 

Arhiva