• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

(Sarajevo, 24.11.2016. godine) – Na jučer održanom sastanku direktora/ravnatelja javnih službi za zapošljavanje u FBiH, između ostalog, potpisan je Sporazum o saradnji u realizaciji Strateških pravaca razvoja karijerne orijentacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2015-2020.

Ovaj sporazum predviđe usku saradnju Federalnog zavoda i kantonalnih/županijskih službi za zapošljavanje na razvoju karijerne orijentacije u FBiH za nezaposlene osobe, učenike, studente i druge odrasle, što obuhvata: podizanje svijesti o važnosti karijerne orijentacije, informisanje o mogućnostima daljeg obrazovanja i zaposlenja, praćenje razvoja pojedinca i savjetodavni rad, procjenu kompetencija, razvijanje vještina donošenja odluka koje se odnose na učenje, obrazovanje i upravljanje razvojem karijere, uz provedbu programa aktivne politike zapošljavanja.

Također, cilj saradnje je, između ostalog, stvaranje uslova i sistema podrške u sistemu posredovanja u zapošljavanju koji će omogućiti svakom nezaposlenom, učeniku, studentu i odraslom polazniku da donosi kvalitetne i na činjenicama zasnovane odluke koje se odnose na izbor zaposlenja, školovanja, puteva učenja i cjeloživotnog profesionalnog razvoja u skladu sa individualnim mogućnostima i afinitetima, kao i zahtjevima tržišta rada, ekonomskog, društvenog i tehnološkog razvoja Bosne i Hercegovine.

 

Na jučerašnjem sastanku, također, razgovarano je o realizaciji aktuelnih te budućih zajedničnih aktivnosti Federalnog zavoda i kantonalnih/županijskih službi za zapošljavanje.

 

Arhiva