Potrebno unapređenje uloge javnih službi za zapošljavanje

(Sarajevo, 28.2.2013. godine) – Vanjskopolitička inicijativa BiH (VPI BiH) organizirala je danas u Sarajevu prezentaciju analize „Unapređenje uloge javnih službi za zapošljavanje na tržištu rada u Federaciji BiH“. Predavač je bio Kenan Rešo, direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje, a u panel diskusiji, koja je uslijedila nakon njegovog izlaganja, učestvovali su i Erol Mujanović, VPI ekspert za kretanja radne snage, i Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa.

Cilj prezentacije bio je ukazati na neophodnost unapređenja uloge javnih službi za zapošljavanje u Federaciji BiH po uzoru na prakse zamalja Europske unije, s obzirom na činjenicu da su javne službe za zapošljavanje u Federaciji BiH, prema trenutnim zakonskim rješenjima, više-manje, svedene na ustanove preko kojih nezaposlene osobe ostvaruju socijalnu i materijalnu sigurnosti, dok se posredovanje u zapošljavanju, kao ključna funkcija javnih službi za zapošljavanje, ne ostvaruje u željenom i potrebnom obimu.

„Javne službe za zapošljavanje su opterećene socijalnim davanjima i zbog toga nisu u stanju u potrebnom kapacitetu odgovoriti svojoj funkciji posredovanja u zapošljavanju i podizanju nivoa stručnih znanja i kompetencija nezaposlenih osoba u skladu sa potrebama tržišta rada“, istakao je Rešo, između ostalog, te dodao da bi radi poboljšanja stanja na tržištu rada bilo potrebno provesti reforme ne samo u oblasti zapošljavanja, nego i u oblastima privrede, poduzetništva i obrazovnih institucijama, naročito srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Prema njegovim riječima nedopustivo je da u Federaciji BiH još uvijek nije usvojen Zakon o obrazovanju odraslih, imajući u vidu činjenicu da od ukupnog broja osoba koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih jednu trećinu čine oni koje nemaju nikakvu stručnu kvalifikaciju.

Tokom panel diskusije konstatovano je da su javne službe za zapošljavanje samo karika u lancu faktora koji utiču na tržište rada, te da je neophodno sinergijsko djelovanje svih relevantnih faktora radi stvaranje povoljne klime za investitore, što bi rezultiralo otvaranjem novih radnih mjesta, ali i bolje usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada.

Također, potrebno je uložiti velike napore kako bi se u oblasti zapošljavanja načinio pozitivan iskorak, odnosno kako bi se javnim službama za zapošljavanje omogućilo da se njihove aktivnosti primarno odnose na posredovanje, savjetovanje i na projekte pripreme nezaposlenih osoba za potrebe poslodavaca.

(Više slika sa današnje prezentacije možete pogledati u našoj foto galeriji)