• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

(Mostar, 29.11.2016. godine) - U sklopu jačanja kompetencija savjetodavaca u javnim službama za zapošljavanje, kao i u okviru svjetske kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” koju obilježava 1.700 organizacija u preko 100 država svijeta danas se u Mostaru za savjetodavce Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije/kantona održava trening o pružanju savjetodavne pomoći žrtvama nasilja u obitelji.


O psihičkim aspektima nasilja u obitelji, kako prepoznati žrtve nasilja, te kako im pomoći su neka od pitanja na koje će savjetodavci dobiti danas odgovor te u diskusiji podijeliti dosadašnja iskustva u radu s klijentima, te potencijalnim usmjerenjima i pružateljima usluga za ovu osjetljivu ciljnu grupu.


U organizaciji Federalnog zavoda za zapošljavanje i Projekta zapošljavanja mladih (YEP), održat će se ciklus treninga za savjetodavce u svim županijskim službama za zapošljavanje na ovu temu, a danas je prvi trening za koji su edukatorice predstavnice Fondacije lokalne demokracije, koje su zahvaljujući podršci od strane FZZZ i YEP osnovali društveno poduzeće ProFresh.


Podsjećanja radi, u okviru Reformskog paketa izrađen i usvojen je Kompetencijski okvir za ključne poslovne procese, među kojima je kompetencija povezana sa interakcijom sa klijentom, točnije poznavanje ranih grupa na tržištu rada te pružatelja usluga za takve grupe, a imajući u vidu da su žrtve nasilja u obitelji izuzetno osjetljiva i ranjiva grupa, neophodno je adekvatno usmjeriti savjetodavce u ovom kontekstu. Ova aktivnost slijedi i Strategiju za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2013-2017) kao i Gender akcijski plan 2013-2017.


 

Više informacija potražite na web stranici Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Ambasada Švicarske, a implementira njemačka kompanija GOPA mbH: http://yep.ba/trening-za-savjetodavce-u-sluzbi-za-zaposljavanje-hnz-k-pruzanje-savjetodavne-podrske-zrtvama-nasilja-u-porodici/

 

Arhiva