• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

(Sarajevo, 30.3.2011. godine) – Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je registrovan u Općinskom sudu u Sarajevu i uskoro bi trebao profunkcionisati u punom kapacitetu.
Ivica Marinović, vršilac dužnosti direktora Fonda, smatra da su u vrlo kratkom vremenskom periodu uspjeli registrovati Fond u Sudski registar, jer je procedura registrovanja te ustanove urađena po Zakonu o ustanovama iz 1992. godine koji je preuzet od Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine.
Sjedište Fonda nalazi se odmah do Ministarstva rada i socijalne politike Federacije BiH kako bi mogli sinergijski djelovati. Marinović kaže da su već potpisali ugovor o zakupu prostora i počet će ga opremati namještajem, računarskom tehnikom i telefonijom. Naredne sedmice bit će u mogućnosti sjediti u vlastitim prostorijama i raditi u punom kapacitetu.
„Sada kada smo stekli status pravne osobe i kao takvi se možemo legitimirati drugima, možemo krenuti u aktivnosti prikupljanja sredstava. A firme su bile u obavezi predvidjeti sredstva za rad Fonda prilikom sačinjavanja završnog računa. Onog trenutka kada ih obavijestimo o našem računu trebali bi izvršiti prenos tih sredstava“, kazao je Marinović. On očekuje da će biti problema i da će morati konsultovati inspekciju rada i Ministarstvo finansija FBiH kako bi prikupili što više sredstava.

(Izvor: San)

 

Arhiva