• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

 

(Sarajevo, 26.2.2013. godine) – Na sjednici održanoj 22.2.2013. godine Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je, između ostalog, usvojio Program zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u 2013. godini.

Finansijska sredstva za Program, koji će realizirati Federalni zavod za zapošljavanje, osigurali su Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Federacije BiH u ukupnom iznosu od 630.000 KM.

Realizacija Programa temelji se na Memorandumu o razumijevanju o implementaciji Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, koji su 7.12.2012. godine zaključili Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za zapošljavanje, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta, a u skladu sa Akcionim planom za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite iz 2008. godine.

Javni poziv za učešće u Programu bit će objavljen početkom marta ove godine na internet stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba), a do njegove objave svi zainteresirani se mogu upoznati sa sadržajem Programa putem linka:

http://www.fzzz.ba/Program_zaposljavanja_i_samozaposljavanja_Roma_u_2013.pdf

 

 

Arhiva