• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

(Sarajevo, 22.3.2011. godine) – Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 166. sjednici, održanoj 16.3.2011. godine, donijela Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2010. godinu. Izvještaj će biti dostavljen Parlamentu Federacije BiH radi usvajanja.
U izvještajnom periodu realiziran je značajan dio aktivnosti započetih u 2009. godini, a
pokrenuta je realizacija svih aktivnosti planiranih Programom rada za 2010. godinu.
Realizacijom mjera aktivne politike zapošljavanja stvorene su pretpostavke za zapošljavanje ili samozapošljavanje teško zapošljivih grupa nezaposlenih osoba, i to: oko 2.350 mladih bez radnog iskustva, 563 povratnika, 98 Roma, 354 osobe s invaliditetom, kao i 579 žena. Također, osigurana su sredstva za stručnu obuku više od 3.000 osoba, projekte pripreme za tržište rada za 2.000 osoba i za 1.667 osoba kroz programe kantonalnih službi za zapošljavanje.
Osim toga, budući da sredstva ostvarena uplatom doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti koja su na raspolaganju kantonalnim službama za zapošljavanje nisu bila
dovoljna za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba i pokrivanje administrativnih troškova, Federalni zavod za zapošljavanje je, u skladu sa raspoloživim planiranim finansijskim sredstvima, a po odobrenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, izvršio uplatu nedostajućih sredstava kantonalnim službama za zapošljavanje u iznosu od 11.905.800,08 KM.

Također, u skladu sa Zakonom o prestanku važenja Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, Federalni zavod za zapošljavanje je u 2010. godini izvršio uplatu u iznosu od 2.242.960,78 KM, dok su za realizaciju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije poduzeća ostali ili ostaju bez posla utrošena sredstva u iznosu od 5.755.133,59 KM.

 

Arhiva