• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

(Sarajevo, 8.3.2011. godine) - Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) će u 2011. godini za nekoliko programa zapošljavanja nezaposlenih osoba obezbijediti oko 15 miliona KM, rečeno je na jučerašnjoj konferenciji za novinare u Sarajevu, organiziranoj povodom predstavljanja Programa rada Zavoda za 2011. godinu.
Miralem Šarić, direktor Zavoda, podsjetio je da su u ovoj godini već objavljena tri javna poziva za učešće u programima zapošljavanja i samozapošljavanja teško zapošljivih grupa nezaposlenih osoba, odnosno žena, Roma i povratnika.
"Programom sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja žena planirano je zapošljavanje 900 žena, za šta je predviđeno 3.600.000 KM, dok će Programom sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja povratnika biti zaposleno oko 500 osoba, za šta su planirana sredstva u iznosu od 2.000.000 KM", pojasnio je Šarić. On je dodao da će za Program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja Roma, kao i obuku oko 150 osoba iz ove ciljne grupe biti utrošeno oko 780.000 KM.
Osim toga, kako je kazao Šarić, u 2011. godini planirana je realizacija Programa sufinansiranja zapošljavanja mladih bez radnog iskustva. Tim programom planirano je zapošljavanje oko 2.500 osoba, za šta je predviđeno 6.000.000 KM.
Programom sufinansiranja samozapošljavanja mladih osoba "Mladi poduzetnik" bit će obuhvaćeno oko 100 osoba, a planirana finansijska sredstva iznose 700.000 KM.
Govoreći o sufinansiranju zapošljavanja osoba sa invaliditetom, Šarić je pojasnio da su, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u 2011. godini predviđena sredstva u uznosu od 1.500.000 KM, koja će biti doznačena Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, što je deset posto sredstava predviđenih Finansijskim planom Zavoda za aktivnu politiku zapošljavanja u tekućoj godini.
"Zavod u 2011. godini planira i realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja specifičnih grupa nezaposlenih osoba. Cilj tog programa je pružiti podršku u obuci, zapošljavanju i samozapošljavanju teško zapošljivih grupa nezaposlenih osoba, prije svega žena žrtava nasilja, trudnica, civilnih žrtava rata, punoljetnih štićenika domova za nezbrinutu djecu, liječenih ovisnika i drugih grupa nezaposlenih osoba radi njihovog socijalnog uključivanja i sprječavanja siromaštva", naveo je Šarić.
On je dodao da je Programom sufinansiranja obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije planirano zapošljavanje oko 3.000 osoba, te da će Zavod u 2011. godini nastaviti realizaciju projekata: "Uspjet ću!", "Socijalna, poduzetnieka i e-inkluzija žena starijih od 40 godina", te "Program zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH (YERP).".
Također, pojasnio je da je u 2011. godini planirano otvaranje centara za informiranje, savjetovanje i obuku (CISO) u kantonalnim služama za zapošljavanje. Šarić je najavio da će prvi CISO centar biti otvoren u petak, 11. marta 2011. godine, u Bihaću. Također, Zavod će u 2011. godini, u saradnji sa Udruženjem poslodavaca FBiH i kantonalnim službama za zapošljavanje, organizovati sajmova zapošljavanja.

 

Arhiva