• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2011 - Zapadnohercegovački Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-8

JU "Služba za zapošljavanje Zapadnohercegovačkog kantona"

Trg Herceg-Bosne 1,
88 340 Grude

039/661-396
039/661-397

039/661-398

Vinko Čuljak, direktora

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZAPADNOHERCEGOVAČKOM KANTONU U 2011. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

16.272 15.006 16.289 14.183 14.105 14.256 16.271 16.214 16.070 16.107 16.242 0

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

9.201 8.909 8.885 8.852 8.821 8.739 8.968 9.222 9.107 9.220 9.264 9.280

2.1.

-žene

5.022 4.926 4.908 4.722 4.715 4.700 4.929 5.100 4.990 5.072 5.074 5.086

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

4.404 4.206 4.180 4.617 4.590 4.517 4.166 4.212 4.179 4.194 4.207 4.209

4.

Stručna lica

7.541 7.332 7.318 7.010 6.983 6.928 7.403 7.650 7.539 7.636 7.674 7.690

5.

Nestručna lica

1.660 1.577 1.567 1.842 1.838 1.811 1.565 1.572 1.568 1.584 1.590 1.590

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

195 191 166 228 189 172 346 351 265 280 182 165

7.

Zaposleni sa evidencije

67 118 30 91 83 84 59 39 214 60 69 36

8.

Prekinut radni odnos

14 26 1 13 15 15 33 24 9 15 15 19

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

216 483 190 160 220 254 249 97 380 167 138 149

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

8 39 11 32 29 20 12 10 61 22 12 12

12.

Korisnici novčane naknade

208 211 214 201 211 201 195 260 334 248 268 207

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

5.577 5.401 5.416 4.824 4.788 4.753 5.697 5.887 5.818 5.874 5.940 5.982

14.

Demobilisani vojni obveznici

1.097 970 960 1.363 1.345 1.334 929 929 928 926 925 921

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...