• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2015 - Zapadnohercegovački Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-8

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE GRUDE

Trg Herceg-Bosne 1,
88 340 Grude

039/661-396
039/661-397

039/661-398

Mario Bušić, v.d.direktora

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U ZAPADNOHERCEGOVAČKOM KANTONU U 2015. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

17.028

17.137
17.111

17.089

17.057
17.123

17.144

17.112

17.088

17.071
17.115

17.077

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

10.985 10.873 10.912 10.843 10.831 10.776 11.093 11.296 11.267 11.297 11.339 11.393

2.1.

-žena

5.984 5.914 5.918 5.897 5.897 5.872 6.064 6.191 6.101 6.150 6.186 6.248

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

4.383 4.308 4.292 4.226 4.200 4.169 4.312 4.355 4.396 4.404 4.400 4.402

4.

Stručna lica

9.291 9.175 9.200 9.157 9.153 9.091 9.404 9.611 9.573 9.606 9.646 9.705

5.

Nestručna lica

1.694 1.698 1.712 1.686 1.678 1.685 1.689 1.685 1.694 1.691 1.693 1.688

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

298 233 251 216 175 240 505 391 271 281 281 216

7.

Zaposleni sa evidencije

169 115 129 119 104 178 127 84 230 125 116 70

8.

Prekinut radni odnos

32 39 38 35 30 39 44 30 29 25 26 32

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

287 345 212 285 187 295 188 188 300 251 239 162

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

37 32 29 24 15 35 20 11 73 38 29 26

11.

Korisnici novčane naknade

307 308 349 362 339 350 327 350 449 467 344 386

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

7.916 7.965 8.003 7.981 7.939 7.890 8.122 8.272 8.261 8.313 8.364 8.418

13.

Demobilisani vojni obveznici

782 777 782 762 758 755 750 744 752 747 746 743